Osnovno šolanje

V osnovno šolo sprejemamo pse starejše od 9 mesecev oziroma po končani mali šoli. Osnove poslušnosti se lahko učijo psi vseh velikosti in pasem, tudi mešanci. Ob koncu tečaja je možno opravljati izpit za psa spremljevalca. Delo poteka približno tri mesece, dvakrat tedensko po dve šolski uri, v manjši skupini, tudi z individualnim delom in s svetovanjem.

Tečaj je priprava za pristop k izpitu za psa spremljevalca po Pravilniku Kinološke zveze Slovenije. Izpit se vpiše v delovno knjižico psa. Starostna omejitev za pristop k izpitu A je 12 mesecev, za izpit B-Bh pa 14 mesecev.

Program:

  • Izpit A
    V to skupino sodijo vodniki in psi brez ustreznega predznanja. Pripravljajo se na izpit A – izpit za psa spremlejvalca. Izpit A vsebuje osnovne vaje poslušnosti, s psom na povodcu, prikazane na vadišču. Program vključuje učenje vseh vaj osnovne poslušnosti (sedi, prostor, poleg, sem ipd.). Opravljanje izpita na koncu ni obvezno.
  • Izpit B
    Izpit B-Bh obsega izpit za psa spremlejvalca in strokovni izpit za vodnika psa spremljevalca. Program B-Bh vsebuje osnovne vaje poslušnosti, s psom na in brez povodca, prikazane na vadišču, prikaz praktične poslušnosti v urbanem okoljue v urbanem okolju ter teoretičnega izpit za vodnika. V kolikor pes in vodnik do konca tečaja ne osvojita zadovoljivega znanja ali pes ni dovolj star, lahko opravljata izpit A. Opravljanje izpitov je neobvezno.

Pes in vodnik lahko po končani osnovni šoli tekmujeta po programih A in B-Bh, lahko pa nadaljujeta šolanje glede na sposobnosti in značilnosti pasme psa – po posvetu z inštruktorjem kaj bi bilo najbolj primerno.