Šolanje

Vse več vodnikov psov se zaveda, da pes, živeč v urbanem okolju, potrebuje šolo. Pojavljajo se nove kinološke discipline, novi učni prijemi, katerim v KD Kočevje sledimo z novimi programi šolanja in svežimi inštruktorskimi kadri.

Pri vzgoji mladiča je pomembno, da imata pes in vodnik dobro navezavo, da vodnik vzpostavi temelje osnovne poslušnosti in tako zagotovi sebi, psu in okolici nemoteče in nenevarno bivanje v urbanem okolju. V ta namen smo pripravili programe osnovne poslušnosti razdeljene v skupine po starosti mladiča: vzgoja mladega psa – mala šola in osnovna šola. Po zaključenem osnovnem šolanju sta vodnik in pes pripravljena na nadaljevalne šolanje po programih IPO in Agility.